ŠILHÁNKOVÁ, Šárka. Jméno jako ochranná známka v kontextu fashion law (Name as a Trademark in the Fashion Law Context). Obchodní právo. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, vol. 27, No 6, p. 220-227. ISSN 1210-8278.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jméno jako ochranná známka v kontextu fashion law
Name in Czech Jméno jako ochranná známka v kontextu fashion law
Name (in English) Name as a Trademark in the Fashion Law Context
Authors ŠILHÁNKOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obchodní právo, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2018, 1210-8278.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00103167
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) právo módního průmyslu; jméno jako ochranná známka; módní návrhář
Keywords in English fashion law; name as a trademark; fashion designer
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10. 7. 2020 15:49.
Abstract
Většina luxusních módních značek je pojmenována podle vlastních jmen svých zakladatelů. Název je klíčovou hodnotou pro každou módní značku. Vlastní jméno dodává produktu jistou dávku jedinečnosti a nezaměnitelnosti. Nelze jinak, než doporučit jméno (módní značku) přihlásit jako ochrannou známku, a to z důvodu mnoha obchodních aspektů. Pokud by v budoucnu chtěl módní návrhář svoji společnost prodat, ochranná známka bude zajisté představovat klíčové aktivum. Samotný prodej takové ochranné známky však pro módního návrháře přináší několik úskalí. Pokud není módnímu návrháři udělena licence, znamená to, že pozbývá právo nadále tvořit pod danou ochrannou známkou, tedy pod svým vlastním jménem. Tím pádem často ztrácí možnost jakýmkoliv způsobem ovlivnit, jaké produkty budou pod jeho jménem vytvářeny. Článek analyzuje případy v rámci unijní praxe s exkurzem do praxe USA.
Abstract (in English)
Most luxury fashion brands are named after their founders. The name is of critical value for every fashion brand. And the use of a proper name adds a certain air of uniqueness and non-interchangeability. Considering a number of business-related aspects, it is highly advisable to register the name (fashion brand) as a trademark. Should the fashion designer decide to sell their company in future, the trademark would most certainly embody a key assert. However, the own sale of such trademark may force the fashion designer to face certain difficulties. If the fashion designer is not granted a license, it means that the fashion designer is no longer authorized to design fashion under the trademark, i.e. under his/her name. Concurrently, the fashion designer is often deprived of the possibility to influence in any way the products to be created under the fashion designer's name. The article analyses cases from Union practice while referring to practice in the U.S.A.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 17:34