FENYK, Jaroslav. Europeizace (ES/EU) v oblasti peněžitých trestních sankcí (Europeization (EC/EU) in financial criminal sanctions field). Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, vol. 2017, No 2, p. 19-29. ISSN 1214-3758.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Europeizace (ES/EU) v oblasti peněžitých trestních sankcí
Name (in English) Europeization (EC/EU) in financial criminal sanctions field
Authors FENYK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. 2017, 1214-3758.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00103170
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) peněžitý trest; harmonizace; vzájemné uznávání; právo EU
Keywords in English financial sancion; harmonization; mutual recognition; EU law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14. 7. 2020 10:27.
Abstract
Harmonizace trestních sankcí sice není prioritou Evropské unie v oblasti trestního práva, ale některé prvky harmonizace se přesto v různých aktech EU objevují. Typicky je tomu v oblasti ochrany finančních zájmů EU.
Abstract (in English)
While harmonization of criminal sanctions is not priority of EU, some elements of harmonization within this field are remarkable. Symptomaticly it is in protection of financial interests EU field.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:32