KRAJHANZL, Jan, Tomáš CHABADA and Renata SVOBODOVÁ. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění (The Relationship of the Czech Public toward Nature and the Enviroment : Representative Public Opinion Surveys). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 349 pp. ISBN 978-80-210-8966-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění
Name (in English) The Relationship of the Czech Public toward Nature and the Enviroment : Representative Public Opinion Surveys
Authors KRAJHANZL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš CHABADA (703 Slovakia, belonging to the institution) and Renata SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 349 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50704 Environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00103215
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-8966-2
Keywords (in Czech) veřejné mínění; průzkumy veřejného mínění; česká společnost; environmentální postoje; environmentální chování; metodologie; environmentální sociologie; ekopsychologie; příroda; životní prostředí
Keywords in English public opinion; public opinion surveys; Czech society; environmental attitudes; environmental behaviour; methodology; environmental sociology; ecopsychology; nature; environment
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Changed: 9/1/2019 14:44.
Abstract
Jaký je vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí? Jak Češi přistupují například k ochraně přírody, znečištění ovzduší nebo změně klimatu? A v čem jsou jiní než většina Evropanů? Odpověď na tyto otázky a mnoho dalších vám nabízí tato kniha. Čtenářům předkládá to nejdůležitější z reprezentativních průzkumů a výzkumů, které se zabývaly postoji a chováním české veřejnosti v environmentální oblasti. Souhrn veřejného mínění v jednotlivých oblastech ochrany přírody a životního prostředí ilustrují infografiky Na rozsáhlou rešerši navazuje nový reprezentativní výzkum, který zkoumá vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí a ukazuje, jak jsou v této oblasti rozloženy názory české společnosti. Doplňuje ho studie na aktuální téma, která se zabývá veřejným míněním v oblasti sucha.
Abstract (in English)
What is the relationship of the Czech public toward nature and the environment? How do Czechs approach nature conservation, air pollution or climate change for example? And what makes them different from most of the Europeans? This book provides answers to these and many other questions. It presents the most important results from the representative surveys and research dealing with the attitudes and behaviour of the Czech public in the environmental field. The summary of public opinion in individual areas of nature conservation and environmental protection is illustrated by infographics. The extensive overview is followed by a new representative research, which examines the Czechs' relationship toward nature and the environment, and presents how the views of Czech society are distributed in this area. It is complemented by a study of public opinion on the current issue of drought.
Links
MUNI/A/0957/2017, internal MU codeName: Současné environmentální výzvy: cesty k překonávání rozkolu mezi přírodou a společností
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18/1/2022 21:00