Informační systém MU
LOSOSOVÁ, Zdeňka, Lubomír TICHÝ, Jan DIVÍŠEK, Natálie ČEPLOVÁ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Veronika KALUSOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Tamás WIRTH a Milan CHYTRÝ. Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions. Wiley, 2018, roč. 24, č. 6, s. 765-775. ISSN 1366-9516. doi:10.1111/ddi.12725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities
Autoři LOSOSOVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí), Lubomír TICHÝ (203 Česká republika, domácí), Jan DIVÍŠEK (203 Česká republika, domácí), Natálie ČEPLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří DANIHELKA (203 Česká republika, domácí), Pavel DŘEVOJAN (203 Česká republika, domácí), Karel FAJMON (203 Česká republika, domácí), Veronika KALNÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Veronika KALUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavel NOVÁK (203 Česká republika, domácí), Vladimír ŘEHOŘEK (203 Česká republika, domácí), Tamás WIRTH (348 Maďarsko) a Milan CHYTRÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Diversity and Distributions, Wiley, 2018, 1366-9516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 4.092
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00101053
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1111/ddi.12725
UT WoS 000433571100005
Klíčová slova anglicky CCSM4; climate chang; plant functional types; plant invasion; urban ecology; vegetation modelling
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavel Dřevojan, učo 269768. Změněno: 9. 1. 2019 09:24.
Anotace
Aim: Urban floras are composed of species of different origin, both native and alien, and with various traits and niches. It is likely that these species will respond to the ongoing climate change in different ways, resulting in future species compositions with no analogues in current European cities. Our goal was to estimate potential shifts in plant species composition in European cities under different scenarios of climate change for the 21st century. - Location: Europe. - Methods: Potential changes in the distribution of 375 species currently growing in 60 large cities in Southern, Central and Western Europe were modelled using generalized linear models and four climate change projections for two future periods (2041-2060 and 2061-2080). These projections were based on two global climate models (CCSM4 and MIROC-ESM) and two Representative Concentration Pathways (2.6 and 8.5). - Results: Results were similar across all climate projections, suggesting that the composition of urban plant communities will change considerably due to future climate change. However, even under the most severe climate change scenario, native and alien species will respond to climate change similarly. Many currently established species will decline and others, especially annuals currently restricted to Southern Europe, will spread to northern cities. In contrast, perennial herbs, woody plants and most species with temperate continental and oceanic distribution ranges will make up a smaller proportion of future European urban plant communities in comparison with the present communities. - Main conclusions: The projected 21st century climate change will lead to considerable changes in the species composition of urban floras. These changes will affect the structure and functioning of urban plant communities.
Návaznosti
GA14-10723S, projekt VaVNázev: Rostlinná společenstva měst: model vznikajících společenstev budoucnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
GB14-36079G, projekt VaVNázev: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) (Akronym: PLADIAS)
Investor: Grantová agentura ČR, Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Zobrazeno: 23. 9. 2021 01:33