EN

Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155–172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie
Název anglicky Classroom management: approaches, fields, strategies
Autoři LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ.
Vydání Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.1180
Klíčová slova česky management třídy; řízení třídy; kázeň; klima školní třídy; učitel; výuková interakce, vztah učitele a žáků; žáci.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 22. 1. 2019 10:08.
Anotace
Přehledová studie se zabývá systematizací poznatků ke  konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro vyučování a učení, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků. Rozmanité zahraniční i domácí teoretické a výzkumné poznatky k této problematice strukturuje do tří obecných dichotomií. První z nich jsou základní přístupy k řízení třídy, které lze označit za behavioristické či humanistické. Druhou dichotomii tvoří oblasti řízení třídy, kterými jsou management chování (behavioral management) a management výuky (instructional management). Třetí dichotomie zahrnuje konkrétnější strategie řízení třídy, které jsou popsány skrze proaktivní a reaktivní přístupy učitele.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 21:52

Další aplikace