PROVAZNÍK, Jan. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, roč. 23, č. 2, s. 18-34. ISSN 1211-2860.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990
Název anglicky Characteristic Traits of the Conception of Criminal Proceedings After the Year 1990
Autoři PROVAZNÍK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trestní právo, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2018, 1211-2860.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00103297
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky trestní řízení; koncepce; přípravné řízení; základní zásady; novelizace
Klíčová slova anglicky criminal proceeding; conception; preparatory proceedings; basic principles; amendment process
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 7. 2020 15:30.
Anotace
Tento článek navazuje na článek "Charakteristické rysy koncepce trestního řízení před rokem 1990", vydaný v čísle 1/2018 časopisu Trestní právo. Rysy trestního řízení identifikované v odkazovaném článku konfrontuje s vývojem právní úpravy trestního řízení po roce 1990 a na základě této konfrontace formuluje jim odpovídající ekvivalenty v tomto období. Jsou jimi: turbulentní změny v úpravě trestního řízení, polykodifikace úpravy trestního řízení, koroze základních zásad trestního řízení, diferenciace trestního řízení, formální oslabení trestního řízení, částečné formální zrovnoprávnění obhajoby a orgánů činných v trestním řízení a emancipace vedlejších trestněprocesních vztahů. Po provedené analýze těchto rysů článek přináší úvahy shrnující a prognostické.
Anotace anglicky
This article follows the article "Characteristic Traits of the Conception of Criminal Proceedings Before the Year 1990" published in issue 1/2018 of the journal Trestní právo (Criminal Law). It confronts he traits of criminal proceedings identified therein with development of legal regulation of criminal proceedings after the year 1990 and based on this confrontation, it formulates equivalents corresponding to them in this period. These are: turbulent changes of criminal proceedings' regulation, polycodification of criminal proceedings' regulation, corrosion of criminal proceedings' basic principles, differentiation of criminal proceedings, formal weakening of preparatory proceedings, partial formal equalization of criminal defence and bodies active in criminal proceedings and emancipation of secondary criminal-procedural relations. After an analysis of these traits, the article brings about summarizing and prognostic considerations.
Návaznosti
MUNI/A/1338/2016, interní kód MUNázev: Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům (Akronym: Adjustace III)
Investor: Masarykova univerzita, Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2023 01:16