PROVAZNÍK, Jan. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990 (Characteristic Traits of the Conception of Criminal Proceedings After the Year 1990). Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, vol. 23, No 2, p. 18-34. ISSN 1211-2860.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990
Name (in English) Characteristic Traits of the Conception of Criminal Proceedings After the Year 1990
Authors PROVAZNÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trestní právo, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2018, 1211-2860.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00103297
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) trestní řízení; koncepce; přípravné řízení; základní zásady; novelizace
Keywords in English criminal proceeding; conception; preparatory proceedings; basic principles; amendment process
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 10. 7. 2020 15:30.
Abstract
Tento článek navazuje na článek "Charakteristické rysy koncepce trestního řízení před rokem 1990", vydaný v čísle 1/2018 časopisu Trestní právo. Rysy trestního řízení identifikované v odkazovaném článku konfrontuje s vývojem právní úpravy trestního řízení po roce 1990 a na základě této konfrontace formuluje jim odpovídající ekvivalenty v tomto období. Jsou jimi: turbulentní změny v úpravě trestního řízení, polykodifikace úpravy trestního řízení, koroze základních zásad trestního řízení, diferenciace trestního řízení, formální oslabení trestního řízení, částečné formální zrovnoprávnění obhajoby a orgánů činných v trestním řízení a emancipace vedlejších trestněprocesních vztahů. Po provedené analýze těchto rysů článek přináší úvahy shrnující a prognostické.
Abstract (in English)
This article follows the article "Characteristic Traits of the Conception of Criminal Proceedings Before the Year 1990" published in issue 1/2018 of the journal Trestní právo (Criminal Law). It confronts he traits of criminal proceedings identified therein with development of legal regulation of criminal proceedings after the year 1990 and based on this confrontation, it formulates equivalents corresponding to them in this period. These are: turbulent changes of criminal proceedings' regulation, polycodification of criminal proceedings' regulation, corrosion of criminal proceedings' basic principles, differentiation of criminal proceedings, formal weakening of preparatory proceedings, partial formal equalization of criminal defence and bodies active in criminal proceedings and emancipation of secondary criminal-procedural relations. After an analysis of these traits, the article brings about summarizing and prognostic considerations.
Links
MUNI/A/1338/2016, interní kód MUName: Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům (Acronym: Adjustace III)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:00