HAVELKOVÁ, Marie. Pravděpodobnost a její význam v dědičnosti. 3. přeprac. vyd. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, 1988. 39 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pravděpodobnost a její význam v dědičnosti
Authors HAVELKOVÁ, Marie.
Edition 3. přeprac. vyd. Brno, 39 s. 1988.
Publisher Univerzita J.E.Purkyně
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:46.
PrintDisplayed: 29/1/2022 05:20