KREJČÍ, Pavel. Comparison of the Introductory Passages of Croatian, Serbian and Bosnian Grammars. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2018, br. 7, No 1, p. 47-54. ISSN 2367-8119.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Comparison of the Introductory Passages of Croatian, Serbian and Bosnian Grammars
Name in Czech Kontrastivní pohled na obsahy úvodních kapitol v mluvnicích chorvatštiny, srbštiny a bosenštiny
Authors KREJČÍ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Filologičeski forum, Sofija, Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski" 2018, 2367-8119.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00103508
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) srbský jazyk;chorvatský jazyk;bosenský jazyk;výuka dějin jihoslovanských jazyků
Keywords in English Serbian language;Croatian language;Bosnian language;history of South Slavonic languages teaching
Tags RIV - zkontrolováno, rivok, Teaching of South Slavonic Languages History
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 7. 3. 2019 09:28.
Abstract
The paper compares different ways of description of the language history of the Serbs, Croats, Bosniaks and Montenegrins, and sociolinguistic issues in this regard, as shown in the introduction of some grammars of Serbian, Croatian and Bosnian languages. In the analyzed grammars we can be observe the following: more or less the same view on classification of South Slavic languages; as far as the pre-standard period, views differ mainly in the Bosniak grammar; most disagreements in all grammars appear in connection with interpreting the events of the nineteenth and twentieth centuries. These findings illustrate the difficulties faced by the teachers and students of the history of South Slavonic philologies and Balkan studies at Masaryk University in Brno, Czechia.
Abstract (in Czech)
Článek srovnává různé způsoby popisu dějin jazyka Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců, respektive sociolingvistické problematiky s tím spojené, jak je uvádějí úvodní kapitoly některých mluvnic srbského, chorvatského a bosenského jazyka. V analyzovaných gramatikách jsme zjistili toto: víceméně totožný pohled převládá na klasifikaci jihoslovanských jazyků; pokud jde o předstandardní období, odlišné jsou především názory a interpretace v bosňácké gramatice; největší nesoulad je v analyzovaných gramatikách patrný u interpretací událostí z 19. a 20. století. Tyto závěry slouží jako ilustrace obtíží, s nimiž se setkávají vyučující dějin jihoslovanských jazyků a rovněž studenti jihoslovanských filologií a balkanistiky na Masarykově univerzitě v Brně.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:07