VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 175-181. ISBN 978-80-261-0797-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je RVP mrtvý dokument?
Název česky Je RVP mrtvý dokument?
Název anglicky Is a FEP dead document?
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání 1. vyd. Plzeň, Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8, od s. 175-181, 7 s. 2018.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0797-2
Klíčová slova česky Rámcový vzdělávací program; revize
Klíčová slova anglicky Framework Education Program; changes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 3. 2019 10:17.
Anotace
Rámcový vzdělávací program je v současnosti pod stále větší palbou kritiky kvůli tomu, jakým způsobem je roztříštěna úroveň znalostí, vědomostí a dovedností žáků jednotlivých škol, ať už základních nebo středních. V současnosti je RVP aktualizován, ale většinou dochází ke zvýšení rozsahu očekávaných výstupů a učiva, ale k redukci jiného, již nepotřebného obsahu nedochází. Úpravy vazeb mezi jednotlivými obory pokud jsou, tak jen minimální. Pomocí meta-výzkumu shrneme data, která RVP mohou postavit do jiného světla.
Anotace anglicky
The Framework Education Program is currently under increasing criticism of the way in which the level of knowledge, cognition and skills of pupils in each school, whether basic or secondary, is fragmented. At present, the FEP is updated, but the range of expected outcomes and curriculum is mostly increased, but there is no reduction of any unnecessary content. Adjustment of links between disciplines is only minimal. Using meta-research, we summarize the data that the FEP can put in another light.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:16