TŮMA, František. Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education. Elsevier, 2018, roč. 47, č. 1, s. 59-67. ISSN 0898-5898. doi:10.1016/j.linged.2018.08.004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars
Autoři TŮMA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Linguistics and Education, Elsevier, 2018, 0898-5898.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.516
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00101125
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2018.08.004
UT WoS 000445947700006
Klíčová slova česky interakce ve třídě; konverzační analýza; výuka cizího jazyka; diskuze; střídání replik
Klíčová slova anglicky classroom interaction; conversation analysis; foreign language classroom; discussion; turn-taking
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 8. 2. 2019 16:30.
Anotace
Although discussions after student presentations play an important role in higher education seminars, relatively little attention has been paid to the ways in which the presenters, teachers and audience members actually interact. Building on a data set consisting of 12 videotaped follow-up discussions collected in an undergraduate English as a foreign language (EFL) seminar, this conversation-analytic study focuses on teacher practices and shows how teachers can build on previous student utterances to improve the clarity or accuracy of the discussion, or how they can create space for audience participation by inviting audience questions. The study also describes how teachers can encourage the presenters to elaborate on their answers. The findings contribute to the body of research on seminar talk by describing teacher practices utilized during discussions after student presentations.
Anotace česky
Ačkoliv hrají diskuse po studentských prezentacích ve vysokoškolské výuce důležitou roli, výzkum dosud věnoval relativně málo pozornosti tomu, jak prezentující, učitelé a posluchači vlastně interagují. Tato konverzačněanalytická studie vychází z 12 videozáznamů diskusí po studentských prezentacích, které byly pořízeny v kurzu angličtiny jako cizího jazyka v bakalářském stupni studia. Studie se zaměřuje na praktiky používané vyučující a ukazuje, jak učitel může stavět na předchozích replikách studentů, aby přispěl k jasnosti nebo přesnosti diskuse, nebo jak učitel může vytvořit prostor pro participaci studentů tím, že vyzývá posluchače, aby položili otázku. Studie se také zaměřuje na to, jak učitel může povzbudit prezentující k tomu, aby rozvedli svou odpověď. Zjištění prezentovaná ve studii rozšiřují poznání v oblasti interakce ve vysokoškolské výuce tím, že popisují praktiky používané učitelem během diskuzí po studentských prezentacích.
Návaznosti
GA15-08857S, projekt VaVNázev: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole
Investor: Grantová agentura ČR, Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 02:32