KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia. In International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia
Název česky Mezinárodní konference o buddhistických rukopisných kulturách: výroba a uchovávání buddhistických rukopisů ve střední a východní Asii
Autoři KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana.
Vydání International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia, 2018.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Specific literatures
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW International Conference on Buddhist Manuscript Cultures: Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky buddhismus, čínsky buddhismus, rukopisy, překlady, náboženské texty
Klíčová slova anglicky Buddhism, Chinese Buddhism, manuscripts, translations, religious texts
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D., učo 237920. Změněno: 3. 1. 2019 14:12.
Anotace
The conference on manuscript culture brings together around 25 top scholars from all over the world who research various aspects of manuscript cultures of different Buddhist and non-Buddhist traditions in Asia.
Anotace česky
Konference o kultuře rukopisů spojila kolem 25 špičkových odborníků z celého světa, kteří představili různé aspekty rukopisných kultur buddhistických i nebuddhistických tradic v Asii.
VytisknoutZobrazeno: 13. 11. 2019 23:12