SPURNÁ, Michaela and Dušan KLAPKO. Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně (Optimization of the solution of "social funerals" in the city of Brno). 2018th ed. Brno: Magistrát města Brna, Statutární město Brno, 2018. 35 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně
Name in Czech Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně
Name (in English) Optimization of the solution of "social funerals" in the city of Brno
Authors SPURNÁ, Michaela and Dušan KLAPKO.
Edition 2018. vyd. Brno, 35 pp. 2018.
Publisher Magistrát města Brna, Statutární město Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) optimalizace; řešení; sociální pohřby
Keywords in English optimalization; solution; social funerals
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., učo 322688. Changed: 7/9/2018 22:24.
Abstract
Výsledky z výzkumu pomáhají rozhodnout v oblasti řešení sociálních pohřbů objednavatelem (evidence-based policy). Analýza ukázala náklady a výnosy spojené s realizací sociálních pohřbů v jednotlivých brněnských městských částech.
Abstract (in English)
Research results help to make decision in the field of solution-based social funerals (evidence-based policy). The analysis showed the costs and revenues associated with the realization of social funerals in city districts.
PrintDisplayed: 5/12/2021 02:55