PIHERA, Vlastimil a Kateřina RONOVSKÁ. Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 9, s. 705-722. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací
Název anglicky Foundation principles and limits of their flexibility. The question of the possibility of additional changes in the conditions of the operation of trust funds and foundations
Autoři PIHERA, Vlastimil (203 Česká republika, garant) a Kateřina RONOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00101165
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky fundace; svěřenský fond; nadační fond; správa majetku; ochrana majetku (Asset protection; rekodifikace soukromého práva; trustové právo; změny základních dokumentů
Klíčová slova anglicky Recodification of private law; trust law; foundation law; foundation; tust fund
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 7. 2020 15:16.
Anotace
Fundace a svěřenské fondy vykazují z funkcionálního pohledu shodné znaky, a proto je vhodné pojímat je ve vzájemné souvislosti. Svěřenský fond, transplantovaný do českého právního řádu jako jedna z forem „trust-like“ institutů, by měl být vykládán v kontextu, z historického pohledu bazálního, fundačního(nadačního) práva. Různé koncepční přístupy uplatňované v jednotlivých evropských jurisdikcích se významně liší co do flexibility fundačních forem, respektive mohutnosti hranic mezi fundací a korporací. „Foundation governance“ je otevřený koncept. Český občanský zákoník se přiklání k velmi flexibilní, liberální koncepci. Ta na jednu stranu otevírá v zásadě nepřeberné množství možností, na druhé straně přenáší na zakladatele riziko nevhodné volby, která ve výsledku může vést též až k celkové nefunkčnosti zvolené struktury.
Anotace anglicky
The article is focused on Foundation principles and limits of their flexibility. The question of the possibility of additional changes in the conditions of the operation of trust funds and foundations
Návaznosti
GA17-23288S, projekt VaVNázev: Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)
Investor: Grantová agentura ČR, Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 14:16