VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Nautical Metaphors in Greek Surrealism. In 21st Annual Mediterranean Studies Association International Congress; Sant' Anna Institute; Sorrento, Italy; May 30 - June 2, 2018. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nautical Metaphors in Greek Surrealism
Name in Czech Nautická metaforika v řeckém surrealismu
Authors VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 21st Annual Mediterranean Studies Association International Congress; Sant' Anna Institute; Sorrento, Italy; May 30 - June 2, 2018, 2018.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60206 Specific literatures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00103684
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) nautická metaforika; surrealismus; Embirikos; Engonopulos
Keywords in English nautical metaphors; surrealism; Embirikos; Engonopulos
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 21/2/2019 15:49.
Abstract
The aim of the paper was to map the nautical metaphors and to characterize their symbolic value in the context of the works of Greek surrealists A. Embirikos and N. Engonopulos as well as in the broader context of European modernism. Attention was also paid to the metaphor of the water element in general, as both authors use it in accordance with the principles of Freud's psychoanalysis.
Abstract (in Czech)
Příspěvek měl za cíl podat obraz nautické metaforiky a její symbolické hodnoty v díle řeckých surrealistických básníků A. Embirikose a N. Engonopulose, a to na pozadí širšího kontextu evropského modernismu. Pozornost byla věnována také obecně metaforice vodního živlu v díle obou autorů a jejího vztahu k principům Freudovy psychoanalýzy.
Links
MUNI/A/0916/2017, internal MU codeName: Zkoumání starověkých jazyků, jejich písemnictví a příslušných kultur, včetně jejich recepce – 2018 (Acronym: Staré jazyky, písemnictví, kultury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8/12/2021 05:40