FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 498 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.)
Authors FREUD, Sigmund.
Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský.
Edition 1. vyd. Praha, 498 s. 1969.
Publisher Státní zdravotnické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20. 2. 1999 04:47.
PrintDisplayed: 21. 10. 2020 19:33