CS

Personalizace politiky v České republice

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Personalizace politiky v České republice (Personalization of Politics in the Czech Republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 248 pp. ISBN 978-80-210-8932-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8932-2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Personalizace politiky v České republice
Name (in English) Personalization of Politics in the Czech Republic
Authors VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 248 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Munishop Flexibooks
ISBN 978-80-210-8932-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8932-2018
Tags Munipress
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 18/9/2018 09:48.
Abstract
Většina politických stran sází na své lídry. Proč? Protože politika se personalizuje. Od 60. let 20. století jako důsledek individualizace společnosti, erozi tradičních konfliktních linií a rozvojem moderních médií dochází k oslabování politických stran a posilování jednotlivců. Politik se stává programem, značkou, na základě níž se volič rozhoduje, zda stranu podpoří ve volbách. Kniha představuje první český pohled na teorii personalizace politiky, seznamuje s výsledky dosavadních zahraničních i českých studií v dimenzích institucionální, mediální a behaviorální. Přenáší koncept do postkomunistického areálu, což samo o sobě představuje výzvu pro výzkum. Na případě českých parlamentních voleb (2002–2013) zjišťuje, zda je česká politika personalizovaná.
Abstract (in English)
Most of the political parties confide in their leaders. Why? Because politics is personalized. Since the 1960s, political parties have been in decline and individualities are rising because of individualization, erosion of traditional cleavages and the development of modern media. Politicians now seem to be programmed, a brand, being the primary reason for voters to elect their party. This book represents the Czech perspective on the personalization of politics theory. It introduces the results of foreign and Czech studies in the dimensions of institutions, media, and behavior, before bringing the concept into the post-communist era, which is by itself a challenge to study. The book investigates whether personalization exists within Czech politics focusing parliamentary elections (2002-2013).
PrintDisplayed: 19/4/2019 14:47

Other applications