VŠETIČKA, Pavel. Uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů při realizaci faktických úkonů a bezprostředních zákroků ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu. In David Hejč, Alena Kliková, Anna Chamráthová, Jiří Valdhans eds. Dny práva 2016. část IX. : Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 217-234. ISBN 978-80-210-8560-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů při realizaci faktických úkonů a bezprostředních zákroků ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu
Název anglicky Applying the Basic Principles of Authorities in Implementation of Operations Factual and Immediately Tackled the Case-Law Supreme Administrative Court
Autoři VŠETIČKA, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dny práva 2016. část IX. : Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury, od s. 217-234, 18 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Open access sborníku
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00108878
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8560-2
Klíčová slova česky Faktické úkony; bezprostřední zákroky; správní řád; základní zásady činnosti správních orgánů; bezpečnostní sbory; správní soudnictví
Klíčová slova anglicky Factual Operations; Immediate Intervention; the Administrative Code; the Basic Principles of Administrative Authorities; Security Forces; Administrative Justice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 12. 2019 10:46.
Anotace
Správní řád, jakožto obecný procesní právní předpis pro oblast výkonu veřejné správy, postupy při realizaci faktických úkonů a bezprostředních zákroků především z důvodu absence jejich procesní složky neupravuje, nepočítám-li mezi ně exekuce na nepeněžitá plnění. Nicméně základní zásady činnosti správních orgánů vyjádřené v jeho úvodu je nutno uplatnit při postupu u veškerých právních forem činností orgánů veřejné správy, tedy i v případě faktických úkonů a bezprostředních zákroků. Předkládaný příspěvek se zabývá otázkou míry uplatnění jednotlivých základních zásad činností správních orgánů při realizaci faktických úkonů a bezprostředních zákroků, a to ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu.
Anotace anglicky
Administrative Code as the general procedural law in the area of public administration procedures in the implementation of de facto acts and immediate action mainly because of the lack of procedural component does not, not counting among them the execution of non-cash transactions. However, the basic principles of administrative bodies expressed in his introduction, it is necessary to apply the process for all legal forms of activities of public authorities, therefore, even if the factual immediate actions and interventions. This paper examines the rate of deployment of individual fundamental principles of activities of administrative authorities in making the factual acts and immediate action in light of the case law of the Supreme Administrative Court.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
09_DP2016.pdf   Verze souboru Georgala, P. 12. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1442382/09_DP2016.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1442382/09_DP2016.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1442382/09_DP2016.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1442382/09_DP2016.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 12. 2019 12:09, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba Mgr. Pavel Všetička, Ph.D., učo 365523
Atributy
 

09_DP2016.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1442382/09_DP2016.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1442382/09_DP2016.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2 MB
Hash md5
9778f94a78432aed824c7bee8493ed9a
Vloženo
Čt 12. 12. 2019 12:09

09_DP2016.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1442382/09_DP2016.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1442382/09_DP2016.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
657,4 KB
Hash md5
4e1f89d6749df3524285c82d9fe369f1
Vloženo
Čt 12. 12. 2019 12:13
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 6. 2022 12:24