VŠETIČKA, Pavel. Záruky zákonnosti při realizaci bezprostředních zásahů. In Tereza Kyselovská, Nelly Springinsfeldová, Alica Křápková, Vojtěch Kadlubiec, Michal Chorvát, Klára Drličková (eds.. Cofola 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 307-327, 21 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Záruky zákonnosti při realizaci bezprostředních zásahů
Název anglicky Ensure the legality of the implementation of immediate action
Autoři VŠETIČKA, Pavel (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Cofola 2017, od s. 307-327, 21 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Open access sborníku
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00108879
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8928-0
Klíčová slova česky Bezprostřední zásahy; soudní kontrola; správní kontrola; záruky zákonnosti
Klíčová slova anglicky Immediate intervention; contol of administrative justice; control of public administration; ensure the legality
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 12. 2019 10:47.
Anotace
Faktické úkony představují právněteoretický pojem, jež v sobě zahrnuje různé specifické formy realizace veřejné správy, které bývají uplatňovány v mimořádných situacích, a to zpravidla namísto individuálních správních aktů. Vzhledem k bezprostřednosti realizace této právní formy činnosti,je zde vyloučena možnost přezkoumání zákonnosti prostřednictvím uplatnění řádných opravných prostředků v době před nastoupením jejich vykonatelnosti, tak jak je tomu v případě individuálních správních aktů. Z množiny záruk zákonnosti běžně využívaných v oblasti veřejné správy se v případě realizace bezprostředních zásahů v nejširší míře uplatní vnitřní a vnější správní kontrola, včetně kontroly realizované Veřejným ochráncem práv, kontrola vykonávaná soudy v rámci správního, případně ústavního soudnictví a do jisté míry též kontrola vykonávaná ze strany občanů. Ve svém příspěvku se hodlám zabývat jednotlivými aspekty záruk zákonnosti využívaných ve vztahu k bezprostředním zásahům a to především z hlediska jejichpraktického uplatnění.
Anotace anglicky
Factual acts constitute a legally theoretical term that encompasses various specific forms of implementation of public administration, which are applied in emergency situations, usually instead of individual administrative acts, whose purpose (especially in the case of immediate interventions), the direct physical coercion to meet legal obligations. Given the immediacy of implementation of the legal form of activity that is its hallmark, it is excluded the possibility of reviewing the legality by applying proper remedial measures in time, before boarding the operation, as in the case of individual administrative acts. For this reason, if implemented, immediate action must be particularly strictly require subsequent implementation of legal safeguards, which can by definition apply in these cases. Individual guarantees of legality in case of immediate interventions represented in varying degrees, with regard to the nature of this form of implementation of the public administration. From the set of legal safeguards normally used in the field of public administration in the case of implementation of immediate interventions to the fullest extent applicable internal and external administrative supervision and control exercised by the courts in an administrative or constitutional justice. In this paper I intend to deal with the various aspects of legal safeguards used in relation to immediate surgery, especially in terms of their practical application. Especially I want to focus on issues of finding adequate degree of possible imminent physical encroachment on the rights and freedoms of persons executed under the law by public authorities and the protection of the rights of the persons concerned, in terms of law (Supreme Administrative and Constitutional Court), which undoubtedly complements the current legal treatment. With regard to the series of tragic events that Europe has recently occurred, I consider this issue as particularly relevant.
Návaznosti
MUNI/B/1221/2016, interní kód MUNázev: Konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2017 (Akronym: COFOLA 2017)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
cofola2017.pdf   Verze souboru Georgala, P. 12. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1442384/cofola2017.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1442384/cofola2017.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1442384/cofola2017.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1442384/cofola2017.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 12. 2019 12:03, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba Mgr. Pavel Všetička, učo 365523
Atributy
 

cofola2017.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1442384/cofola2017.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1442384/cofola2017.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
15,4 MB
Hash md5
f7d9db070c70a3a7cf074e6fcd053545
Vloženo
Čt 12. 12. 2019 12:03

cofola2017.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1442384/cofola2017.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1442384/cofola2017.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
4,4 MB
Hash md5
ecbaa5396284dff6e0e3993aa64d9a75
Vloženo
Čt 12. 12. 2019 12:13
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 14. 7. 2020 19:24