SUCHÁČEK, Petr, Ingrid ČEJKOVÁ and Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice (University Teachers Back to the Classroom: Pedagogical Competence Courses). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice
Name in Czech Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice
Name (in English) University Teachers Back to the Classroom: Pedagogical Competence Courses
Authors SUCHÁČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ingrid ČEJKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jeffrey Alan VANDERZIEL (840 United States of America, belonging to the institution).
Edition 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW webová stránka, která sumarizuje průběh konference, včetně videozáznamů prezentací
RIV identification code RIV/00216224:14810/18:00103917
Organization unit Rector's Office
Keywords (in Czech) CERPEK; pedagogické kompetence; profesní rozvoj
Keywords in English CERPEK; pedagogical competence; professional development
Tags CERPEK, další vzdělávání pedagogických pracovníků, vysokoškolská pedagogika
Changed by Changed by: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., učo 37043. Changed: 29/10/2018 14:14.
Abstract
Cílem konference je zahájení širší diskuse nad možnostmi rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících jakožto jednoho ze základních nástrojů ke zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě.
Abstract (in English)
The aim of the conference is to engage in a broad-ranging discussion on how improving university teachers’ pedagogical competence is one of the important tools for improving the quality of the educational experience at Masaryk University.
Links
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418, interní kód MUName: Masarykova univerzita 4.0 (Acronym: MUNI 4.0)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Priority axis 2: Development of universities and human resources for research and development
MUNI/A/1028/2017, interní kód MUName: Od formálního vzdělávání k informálnímu učení: výzkum procesů učení
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 16/7/2024 08:10