SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ and Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (Russian Morphology 1: nouns, adjectives, pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena
Name in Czech Morfologija russkogo jazyka 1: imena suščestvitělnyje, imena prilagatelnyje, mestoimenija
Name (in English) Russian Morphology 1: nouns, adjectives, pronouns
Authors SOKOLOVA, Anastasia (643 Russian Federation, guarantor, belonging to the institution), Oxana TRUHLÁŘOVÁ (643 Russian Federation, belonging to the institution), Michaela BOHÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Judita FLÁDROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/18:00103964
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-9183-2
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) ruština; morfologie; podstatná jména; přídavná jména; zájmena; Národní korpus ruského jazyka
Keywords in English nouns; adjectives; pronouns; Russian; Russian National Corpus
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D., učo 365354. Changed: 26/2/2019 09:07.
Abstract
Elektronická učebnice Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (rozcestník k české, ruské a anglické html verzi) obsahuje teoretické pasáže uvádějící do problematiky jednotlivých témat a navazující praktická cvičení. Zahrnuje také hypertextové odkazy na teoretické zdroje v ruštině a jazykové nástroje (jazykové korpusy, informační portály, e-slovníky) umožňující samostatnou práci s texty v ruštině. Je určena všem, kteří mají zájem o ruský jazyk a chtějí se zdokonalit v ruské morfologii. Výuková pomůcka je dostupná také ve verzi pro mobilní zařízení (epub) v češtině, ruštině a angličtině. ISBN 978-80-210-9183-2 (online : HTML), ISBN 978-80-210-9184-9 (online : ePub), ISBN 978-80-210-9185-6 (online : HTML) (rus. vyd.), ISBN 978-80-210-9186-3 (online : ePub) (rus. vyd.), ISBN 978-80-210-9187-0 (online : HTML) (angl. vyd.), ISBN 978-80-210-9188-7 (online : ePub) (angl. vyd.)
Abstract (in English)
Textbook "Morphology of the Russian language 1: nouns, adjectives, pronouns" is intended for all students of the Masaryk University, as well as for those who are interested in the Russian language and want to improve their level of Russian grammar. The textbook contains theoretical information covering individual grammatical topics and practical tasks. The textbook also includes hypertext links to theoretical sources in Russian and linguistic tools (language corpora, information portals, electronic dictionaries) that allow you to work independently with texts in Russian. ISBN 978-80-210-9183-2 (online : HTML), ISBN 978-80-210-9184-9 (online : ePub), ISBN 978-80-210-9185-6 (online : HTML) (rus. vyd.), ISBN 978-80-210-9186-3 (online : ePub) (rus. vyd.), ISBN 978-80-210-9187-0 (online : HTML) (angl. vyd.), ISBN 978-80-210-9188-7 (online : ePub) (angl. vyd.)
Links
MUNI/FR/0975/2016, interní kód MUName: Praktická morfologie ruského jazyka (přehled a cvičení)
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/morfologie_rustina/web/docs/Morfologie_1_cs.epub   File version Sokolova, A. 11/10/2018

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1446596/84673354/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1446596/84673354/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1446596/84673354/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1446596/84673354/?info
Uploaded/Created
Thu 11/10/2018 08:25, Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D., učo 365354
  • a concrete person Mgr. Michaela Pfefrová, učo 425530
  • a concrete person Mgr. Judita Fládrová, učo 428853
  • a concrete person Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D., učo 97552
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D., učo 365354
  • a concrete person Mgr. Michaela Pfefrová, učo 425530
  • a concrete person Mgr. Judita Fládrová, učo 428853
  • a concrete person Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D., učo 97552
Attributes
 
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/3/2023 06:55