VOJÁČEK, Ladislav. Alois Rašín a ti druzí. Právníci při vzniku československého státu. Právník. Praha, 2018, roč. 157, č. 10, s. 812-825. ISSN 0324-7007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alois Rašín a ti druzí. Právníci při vzniku československého státu
Název anglicky Alois Rašín and the Others. The Lawyers Involved in the Formation of the Czechoslowak State
Autoři VOJÁČEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právník, Praha, 2018, 0324-7007.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00103973
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Článek připomíná vznik československého státu v roce 1918 prostřednictvím činnosti tří právníků, různým způsobem spojených s přípravou prvních československých zákonů. Účast prvního z nich – soudce Ferdinanda Pantůčka – byla sice spíše nepřímá, ale o to významnější. Jeho „předpřevratový“ návrh politického zákona, doplněný návrhy dalších zákonů podrobněji rozvádějících jeho rámcová ustanovení, významně ovlivnil obsah prvního československého zákona (č. 11/1918 Sb. z. a n.) a spolu se zmíněnými návrhy navazujících zákonů též další právotvornou činnost Národního výboru československého. Některé návrhy zákonů a nařízení (č. 1 až 7/1918 Sb. z. a n.) jako zpravodaj v Národním výboru také předkládal. Alois Rašín je spojován především s původní podobou zmíněného zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., ale jako člen předsednictva Národního výboru se také významně podílel na jeho operativním rozhodování. Z titulu své funkce i on plénu Národního výboru předložil návrhy několika zákonů a informoval je o schválených nařízeních. Alfred Meissner je znám jako tvůrce textu prozatímní ústavy, méně už jako ten, kdo prosadil, že ústavu přijal už Národní výbor československý.
Klíčová slova anglicky Czechoslovakia; 1918; first Czechoslovak law; Czechoslovak National Committee; provisional constitution; Ferdinand Pantůček; Alois Rašín; Alfred Meissner
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 7. 2020 14:05.
Anotace
Článek připomíná vznik československého státu v roce 1918 prostřednictvím činnosti čtyř právníků, různým způsobem spojených s přípravou prvních československých zákonů. Účast prvního z nich – soudce Ferdinanda Pantůčka – byla sice spíše nepřímá, ale o to významnější. Jeho „předpřevratový“ návrh politického zákona, doplněný návrhy dalších zákonů podrobněji rozvádějících jeho rámcová ustanovení, významně ovlivnil obsah prvního československého zákona (č. 11/1918 Sb. z. a n.) a spolu se zmíněnými návrhy navazujících zákonů též další právotvornou činnost Národního výboru československého. Některé návrhy zákonů a nařízení (č. 1 až 7/1918 Sb. z. a n.) jako zpravodaj v Národním výboru také předkládal. Alois Rašín je spojován především s původní podobou zmíněného zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., ale jako člen předsednictva Národního výboru se také významně podílel na jeho operativním rozhodování. Z titulu své funkce i on plénu Národního výboru předložil návrhy několika zákonů a informoval je o schválených nařízeních. Alfred Meissner je znám jako tvůrce textu prozatímní ústavy, méně už jako ten, kdo prosadil, že ústavu přijal už Národní výbor československý.
Anotace anglicky
The article refers to the formation of the Czechoslovak state by presenting the activities of three lawyers variously connected with the preparation of the first Czechoslovak constitutional laws. The participation of the judge Ferdinand Pantůček was rather indirect, but the more important. His "pre-revolutional" draft of the Political Act, supplemented by several draft laws containing more detailed provisions, significantly affected the content of the First Czechoslovak Law (No. 11/1918 Coll.) And, together with the above-mentioned draft laws, it also influenced the following law-making activity of the National Committee - resulting in, among others, the Provisional Constitution. As a rapporteur of the National Committee he also submitted several draft laws and regulations (Nos. 1 to 7/1918 Coll.). Alois Rašín is primarily associated with the initial version of the Act No. 11/1918 Coll. but as a member of the presidium of the National Committee he also played a significant role in its decision making. In his position, he submitted several draft laws to the plenum of the National Committee and informed them of the enacted regulations. Alfred Meissner is known to be the author of the text of the Provisional Constitution, less is he known as the one who successfully fought for the enactment of the constitution by the Czechoslovak National Committee.
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 19:09