EN

Aktuální pohled na problematiku řízení třídy

LUKAS, Josef. Aktuální pohled na problematiku řízení třídy. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Zlín. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální pohled na problematiku řízení třídy
Název anglicky Current View on Classroom Management
Autoři LUKAS, Josef.
Vydání Konference České asociace pedagogického výzkumu, Zlín, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Management třídy; řízení třídy; behaviorismus; humanismus; učitel; vztah učitele a žáků
Klíčová slova anglicky Classroom management; behaviorism; humanism; teacher; teacher-pupil relationship
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 16. 10. 2018 12:41.
Anotace
Příspěvek se zabývá shrnutím poznatků ke konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro učení v edukačním procesu, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků. Poznatky příspěvek strukturuje do tří obecných dichotomií: 1) přístupy k řízení třídy, které lze označit za behavioristické či humanistické; 2) oblasti řízení třídy, kterými jsou management chování (behavioral management) a management výuky (instructional management); 3) strategie řízení třídy, které jsou popsány skrze proaktivní a reaktivní přístupy učitele.
Anotace anglicky
The paper deals with a summary of the knowledge about the classroom management concept. Classroom management is a complex phenomenon of creating learning conditions in the learning process, facilitating the learning process, and evaluating its progress and results. The findings are structured into three general dichotomies: 1) approaches to class management that can be described as behavioral or humanistic; 2) classroom management areas, such as behavior management and instructional management; 3) classroom management strategies that are described through the proactive and reactive approaches of the teacher.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1449776 /1 Lukas, J. 16. 10. 2018

Vlastnosti

Název
1449776
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1449776/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1449776/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1449776/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1449776/?info
Vloženo
Út 16. 10. 2018 11:24, PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
Atributy
 
CAPV_2018_Lukas_CM_teorie.pdf   Verze souboru Lukas, J. 16. 10. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 3. 2019 02:45

Další aplikace