EN

Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ

LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ a Jan KRÁSA. Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ
Název anglicky Questionnaire for measuring the level of key competencies for elementary school pupils
Autoři LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ a Jan KRÁSA.
Vydání Pedagogická diagnostika a evaluace 2018, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Klíčové kompetence; základní škola; žáci; tvorba dotazníku; pilotní studie
Klíčová slova anglicky Key competencies; primary school; pupils; questionnaire preparation; pilot study
Změnil Změnil: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Změněno: 30. 10. 2018 18:56.
Anotace
Příspěvek představuje proces tvorby a výslednou podobu diagnostického nástroje pro měření úrovně klíčových kompetencí žáků druhého stupně základních škol. Jedná se o screeningový dotazník tří klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, kompetence sociální a personální), jehož pilotní ověřování probíhalo na školách v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji na vzorku cca 500 žáků. Dotazníky vyplňují žáci v rámci sebehodnocení, následně však s dotazníky může pracovat i učitel, který výsledky může využít pro změny způsobů práce s konkrétními žáky.
Anotace anglicky
The paper presents the process of preparetion and the final form of a diagnostic tool for measuring the level of key competences of pupils of the second grade of elementary schools. This is a screening questionnaire of three key competences (learning, problem solving, social and personnel competency), whose pilot testing was carried out at schools in the South Moravian and Moravian Silesian region on a sample of about 500 pupils. The questionnaires are filled in by the pupils as the self-assessment, but the teacher can also work with the questionnaires and can use the results to change the ways of working with specific pupils.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 01:52

Další aplikace