ZAPLETALOVÁ, Dana. Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní? Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, č. 2, s. 219-245. ISSN 1804-0977.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Název česky Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Název anglicky The Foundation of the Rajhrad Cloister - Monastic or Collegiate?
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana.
Vydání Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav, 2016, 1804-0977.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Morava, Rajhrad, Břevnov, klášter, kolegiátní kapitula, falza, pamětní záznamy
Klíčová slova anglicky Morava, Rajhrad, Břevnov, monastery, collegiate chapter, forgeries, memorial records
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 17:30.
Anotace
Studie se vyrovnává s hypotézou L. Jana, že byl rajhradský klášter založen jako samostatný ústav a navíc nikoli jako benediktinský klášter, ale kolegiátní kapitula. Později autor prohlásil Rajhrad ještě za významné církevní středisko 10. století pro jižní část Moravy a dokonce snad i za biskupskou expozituru. Ačkoli své hypotézy dostatečně nedoložil, začaly být v odborné literatuře přejímány. Většinu důvodů, které autor na jejich podporu vyslovil, však lze popřít, o což se autorka v předkládané studii pokouší.
Anotace anglicky
The study discusses Libor Jan’s hypothesis that the Rajhrad Monastery was not only founded as an independent institution, but was also a collegiate chapter and not a Benedictine cloister. Howeever, most of the arguments in favour of this idea can be disproved. The author analyses documents, whitch do not show the independence of Rajhrad Monastery on the Břevnov Monastery.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SMB_16_219-245.pdf   Verze souboru Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf?info
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 16:33

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Atributy
 

SMB_16_219-245.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
576,3 KB
Hash md5
983f839439427050f1c7446fde86eae9
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 16:33

SMB_16_219-245.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
109,4 KB
Hash md5
f0bdb63075c65d9bfab5758a6fce5957
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 16:41
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 1. 2023 17:47