ZAPLETALOVÁ, Dana. Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní? (The Foundation of the Rajhrad Cloister - Monastic or Collegiate?). Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2016, vol. 8, No 2, p. 219-245. ISSN 1804-0977.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Name in Czech Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Name (in English) The Foundation of the Rajhrad Cloister - Monastic or Collegiate?
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav, 2016, 1804-0977.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Morava, Rajhrad, Břevnov, klášter, kolegiátní kapitula, falza, pamětní záznamy
Keywords in English Morava, Rajhrad, Břevnov, monastery, collegiate chapter, forgeries, memorial records
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6/12/2019 17:30.
Abstract
Studie se vyrovnává s hypotézou L. Jana, že byl rajhradský klášter založen jako samostatný ústav a navíc nikoli jako benediktinský klášter, ale kolegiátní kapitula. Později autor prohlásil Rajhrad ještě za významné církevní středisko 10. století pro jižní část Moravy a dokonce snad i za biskupskou expozituru. Ačkoli své hypotézy dostatečně nedoložil, začaly být v odborné literatuře přejímány. Většinu důvodů, které autor na jejich podporu vyslovil, však lze popřít, o což se autorka v předkládané studii pokouší.
Abstract (in English)
The study discusses Libor Jan’s hypothesis that the Rajhrad Monastery was not only founded as an independent institution, but was also a collegiate chapter and not a Benedictine cloister. Howeever, most of the arguments in favour of this idea can be disproved. The author analyses documents, whitch do not show the independence of Rajhrad Monastery on the Břevnov Monastery.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
SMB_16_219-245.pdf   File version Zapletalová, D. 6/12/2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 6/12/2019 16:33

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Attributes
 

SMB_16_219-245.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
576,3 KB
Hash md5
983f839439427050f1c7446fde86eae9
Uploaded/Created
Fri 6/12/2019 16:33

SMB_16_219-245.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1452503/SMB_16_219-245.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1452503/SMB_16_219-245.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
109,4 KB
Hash md5
f0bdb63075c65d9bfab5758a6fce5957
Uploaded/Created
Fri 6/12/2019 16:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 3/2/2023 00:27