Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana. Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní? Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, č. 2, s. 219-245. ISSN 1804-0977.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Název česky Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Název anglicky The Foundation of the Rajhrad Cloister - Monastic or Collegiate?
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana.
Vydání Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav, 2016, 1804-0977.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Morava, Rajhrad, Břevnov, klášter, kolegiátní kapitula, falza, pamětní záznamy
Klíčová slova anglicky Morava, Rajhrad, Břevnov, monastery, collegiate chapter, forgeries, memorial records
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 17:30.
Anotace
Studie se vyrovnává s hypotézou L. Jana, že byl rajhradský klášter založen jako samostatný ústav a navíc nikoli jako benediktinský klášter, ale kolegiátní kapitula. Později autor prohlásil Rajhrad ještě za významné církevní středisko 10. století pro jižní část Moravy a dokonce snad i za biskupskou expozituru. Ačkoli své hypotézy dostatečně nedoložil, začaly být v odborné literatuře přejímány. Většinu důvodů, které autor na jejich podporu vyslovil, však lze popřít, o což se autorka v předkládané studii pokouší.
Anotace anglicky
The study discusses Libor Jan’s hypothesis that the Rajhrad Monastery was not only founded as an independent institution, but was also a collegiate chapter and not a Benedictine cloister. Howeever, most of the arguments in favour of this idea can be disproved. The author analyses documents, whitch do not show the independence of Rajhrad Monastery on the Břevnov Monastery.
Zobrazeno: 3. 12. 2022 00:55