Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana. Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní? (The Foundation of the Rajhrad Cloister - Monastic or Collegiate?). Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2016, vol. 8, No 2, p. 219-245. ISSN 1804-0977.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Name in Czech Počátky rajhradského kláštera – monastické nebo kolegiátní?
Name (in English) The Foundation of the Rajhrad Cloister - Monastic or Collegiate?
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav, 2016, 1804-0977.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Morava, Rajhrad, Břevnov, klášter, kolegiátní kapitula, falza, pamětní záznamy
Keywords in English Morava, Rajhrad, Břevnov, monastery, collegiate chapter, forgeries, memorial records
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 17:30.
Abstract
Studie se vyrovnává s hypotézou L. Jana, že byl rajhradský klášter založen jako samostatný ústav a navíc nikoli jako benediktinský klášter, ale kolegiátní kapitula. Později autor prohlásil Rajhrad ještě za významné církevní středisko 10. století pro jižní část Moravy a dokonce snad i za biskupskou expozituru. Ačkoli své hypotézy dostatečně nedoložil, začaly být v odborné literatuře přejímány. Většinu důvodů, které autor na jejich podporu vyslovil, však lze popřít, o což se autorka v předkládané studii pokouší.
Abstract (in English)
The study discusses Libor Jan’s hypothesis that the Rajhrad Monastery was not only founded as an independent institution, but was also a collegiate chapter and not a Benedictine cloister. Howeever, most of the arguments in favour of this idea can be disproved. The author analyses documents, whitch do not show the independence of Rajhrad Monastery on the Břevnov Monastery.
Displayed: 13. 8. 2022 09:02