SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK (Introduction to and Evaluation of CERPEK's Educational Program). In PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK
Name in Czech Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK
Name (in English) Introduction to and Evaluation of CERPEK's Educational Program
Authors SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ.
Edition PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU, 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Rector's Office
Keywords (in Czech) vysokoškolská pedagogika, CERPEK, rozvoj pedagogických kompetencí
Keywords in English university pedagogy, CERPEK, proffesional development
Tags CERPEK, další vzdělávání pedagogických pracovníků, Pedagogické kompetence, vysokoškolská pedagogika
Tags International impact
Changed by Changed by: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., učo 37043. Changed: 29/10/2018 14:25.
Abstract
V příspěvku „Predstavenie a vyhodnotenie vzdelávacieho programu CERPEK“ si kladleme tři hlavní cíle: a) představit inspirační zdroje k založení Centra rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK); b) představit současnou podobu a vývoj vzdělávacího programu „Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí“; c) představit ohlasy absolventů, SWOT analýzu CERPEK, plány pro rok 2019 a nabídky spolupráce na poli rozvoje pedagogických kompetencí. Těžiště příspěvku pro nás leží zejména ve třetím z cílů, přičemž náš příspěvek považujeme také za výkop diskuze o možnostech překonávání problémů, které jako vzdělavatelé vysokoškolských pedagogů potkáváme.
Abstract (in English)
In this presentation "Introduction to and Evaluation of CERPEK's Educational Program," three key points are addressed: a)the background leading to the establishment of Masaryk University's Pedagogical Competence Development Center (CERPEK), b) the current structure of CERPEK's educational program "Development of Pedagogical Competences for the University Classroom," and c) present feedback from the program's participants,a SWOT analysis of CERPEK and plans for the expansion of CERPEK's educational programs in 2019 and beyond. The focus of the presentation is in the latter point, with presentation considered as a starting point for a discussion on the challenges facing educators of university teachers.
Links
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418, interní kód MUName: Masarykova univerzita 4.0 (Acronym: MUNI 4.0)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Priority axis 2: Development of universities and human resources for research and development
PrintDisplayed: 22/7/2024 10:42