PAVLIŇÁK, David. Moderní analytické techniky v restaurování materiálů. In Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní analytické techniky v restaurování materiálů
Název anglicky Modern analytical techniques in material restoration
Autoři PAVLIŇÁK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 10300 1.3 Physical sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00104279
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Modern analytical techniques;SEM;CLM microscope;restoration;cultural heritage
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. David Pavliňák, Ph.D., učo 150650. Změněno: 30. 10. 2018 10:03.
Anotace
V současnosti se stále zvyšuje význam materiálové analýzy v oblasti konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví. Znalosti materiálového složení a schopnost stanovit diagnózu poškození předmětů hrají klíčovou roli v návrhu a volbě vhodných postupů pro jejich konzervování a restaurování. Moderní materiálová analýza splňuje nejen náročné požadavky na přesnost měření a validitu získaných informací, ale také klade důraz na zcela nedestruktivní nebo minimálně destruktivní analýzu zkoumaného předmětu. V příspěvku se posluchači seznámí se dvěma případovými studiemi (materiálový průzkum pigmentů na fragmentech Benátské Bible, materiálový průzkum kovových šperků z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu), na kterých byla provedena materiálová analýza pomocí elektronové mikroskopie (SEM) doplněná prvkovou analýzou (EDX), Ramanovou mikro-spektroskopií a konfokální laserovou mikroskopií (CLM).
Anotace anglicky
The importance of material analysis is currently on the rise in the field of conservation and restoration of cultural heritage objects. Knowledge of material composition and ability to diagnose damage to the objects play a crucial role in development and selection of appropriate processes for their conservation and restoration. Up-to-date material analysis not only meets the strict criteria for accuracy of measurements and validity of obtained information but it also puts emphasis on either entirely uninvasive or the least invasive analysis of the examined object. The paper will discuss two case studies (material examination of pigments from fragments of the Venetian Bible, material examination of metal jewellery from the crypt at the Church of St. Nicolas in Cheb), in which material analysis was carried out by means of electron microscopy (SEM), complemented with component analysis (EDX), Raman micro- spectroscopy, and confocal laser microscopy (CLM).
Návaznosti
LO1411, projekt VaVNázev: Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Akronym: CEPLANT plus)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní program udržitelnosti I (LO)
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
konference-VOS-anotace-pro_cteni.pdf   Verze souboru Pavliňák, D. 30. 10. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. David Pavliňák, Ph.D., učo 150650
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 9. 2020 15:48