Informační systém MU
POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa
Autoři POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW url
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky core trénink; balanční pomůcky; hluboký stabilizační systém; držení těla; střed těla
Klíčová slova anglicky core training; balance aids; deep stabilization system; posture center of the body
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Mejzlíková, učo 105126. Změněno: 30. 10. 2018 12:00.
Anotace
E - kurz se zaměřujeme na zdravý pohyb a držení těla, vysvětlení pojmů a charakteristice core, hlubokého stabilizačního systému a jeho významu. Představujeme balanční pomůcky Bosu® a Bossa a cvičební programy využívající core. V metodické části jsou sepsány zásady cvičení core,které jsou doplněny obrázkovým zásobníkem základních cviků a aktivace core včetně popisu.
Anotace anglicky
E-course focuses on healthy movement and posture, explanation of the concepts and characteristics of the core training, the deep stabilization system and its significance. Introducing Bosu® and Boss Balancing Tools and core exercises. In the methodical part are written principles of core exercises, which are supplemented with the image of basic exercises and activation of the core including the description.
Zobrazeno: 3. 8. 2020 17:48