POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ and Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa
Authors POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ and Radka STŘEŠTÍKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW url
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) core trénink; balanční pomůcky; hluboký stabilizační systém; držení těla; střed těla
Keywords in English core training; balance aids; deep stabilization system; posture center of the body
Tags elportál
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Mejzlíková, učo 105126. Changed: 30/10/2018 12:00.
Abstract
E - kurz se zaměřujeme na zdravý pohyb a držení těla, vysvětlení pojmů a charakteristice core, hlubokého stabilizačního systému a jeho významu. Představujeme balanční pomůcky Bosu® a Bossa a cvičební programy využívající core. V metodické části jsou sepsány zásady cvičení core,které jsou doplněny obrázkovým zásobníkem základních cviků a aktivace core včetně popisu.
Abstract (in English)
E-course focuses on healthy movement and posture, explanation of the concepts and characteristics of the core training, the deep stabilization system and its significance. Introducing Bosu® and Boss Balancing Tools and core exercises. In the methodical part are written principles of core exercises, which are supplemented with the image of basic exercises and activation of the core including the description.
PrintDisplayed: 3/8/2020 17:23