CHALUPA, Radim. Procesní započtení ve směnečném rozkazním řízení. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2018, roč. 27, č. 4, s. 33-45. ISSN 1802-3843.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Procesní započtení ve směnečném rozkazním řízení
Název anglicky The Procedural Offsetting in the Bill-of-Exchange Order Proceedings
Autoři CHALUPA, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. 2018, 1802-3843.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00104354
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky započtení pohledávek; započtení nároku; hmotněprávní započtení; procesní započtení; směnečné rozkazní řízení; směnečný platební rozkaz; vzájemný návrh; právo na spravedlivý proces
Klíčová slova anglicky Offsetting; substantive offsetting; procedural offsetting; bill-of-exchange order proceedings; bill-of-exchange order; counterclaim; right to a fair trial
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 7. 2020 09:25.
Anotace
Článek se zabývá problematikou obrany žalovaného ve směnečném rozkazním řízení, jež je vedena započtením nároku. Autor zpochybňuje správnost aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR, jenž opakovaně rozhoduje tak, že obranu započtením pohledávky po vydání směnečného platebního rozkazu nelze připustit, když právní názor, že k námitce započtení uplatněné po vydání směnečného platebního rozkazu soud při rozhodování o ponechání směnečného platebního rozkazu v platnosti či o jeho zrušení nelze přihlížet, odůvodňuje zejména faktem, že ve směnečném rozkazním řízení je nezbytné zohledňovat pouze skutkový stav aktuální k okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu. Autor přichází s myšlenkou, že obranu proti uplatněnému nároku lze vést procesním započtením, jež pracuje se skutkovým stavem, který existoval v době vydání směnečného platebního rozkazu, v důsledku čehož může být započtení považováno za obranu ve směnečném rozkazním řízení přípustnou. Autor v článku polemizuje s dosavadním výkladem ustanovení § 98 OSŘ, jež je ostatními autory prezentováno tak, že vytváří procesní platformu pro vznesení námitky započtení, kterou je nezbytné založit na tvrzení předchozího hmotněprávního započtení. Autor v článku prezentuje nový pohled na zmíněný § 98 OSŘ, který podle jeho přesvědčení reguluje procesní započtení nároku proti nároku uplatněnému žalovaným, jež má povahu procesního jednání, jímž žalovaný vznáší v reálném čase svůj protinárok k započtení proti nároku uplatněnému v řízení žalobcem; tento svůj právní názor podporuje rozsáhlou argumentací.
Anotace anglicky
The article deals with the defence of the defendant in the bill-of-exchange order proceedings, which is led by the offsetting of the claim. The author questions the correctness of the current decision-making practice of the Supreme Court of the Czech Republic, which have repeatedly decided that the defence by the offsetting of the claim after a bill-of-exchange order is issued may not be admitted. The legal opinion of the Supreme Court of the impossibility of claiming the objection of the offsetting of the claim after a bill-of-exchange order is issued and before a court decides whether it should be maintained or set aside is justified by the fact that only the factual situation at the time of the issue of the bill-of-exchange order should be taken into account. The author comes up with the idea that the defence against the claim can be based on “procedural offsetting”, which is the procedural act of the defendant, which deals with the facts that existed at the time of the issuing of the bill-of-exchange order – that is the reason to accept the possibility of this kind of defence. The author argues with the interpretation of the provisions of the section No. 98 of the Code of the Civil Procedure, which is presented by the other authors in such a way that the above-mentioned provision gives the opportunity to the set-off objection, which must be based on the assertion of the previous substantive set-off. The author presents a new view of the aforementioned section No. 98 of the Code of Civil Procedure, which, in his belief, regulates the procedural set-off of the claim claimed by a plaintiff, which is the nature of a procedural act by which the defendant claims his counterclaim in real time for offset against the claim claimed by the plaintiff; this legal opinion is supported by an extensive argumentation.
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 18:29