HRONOVÁ, Tereza a Adéla SOURALOVÁ. Jeden den v životě pečovatelky : placená péče o seniory perspektivou pečujících. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018, roč. 12, č. 5, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jeden den v životě pečovatelky : placená péče o seniory perspektivou pečujících
Název anglicky A day in the life of care providers : paid care for the elderly from the perspective of carers
Autoři HRONOVÁ, Tereza (203 Česká republika, domácí) a Adéla SOURALOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Fórum sociální politiky, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018, 1802-5854.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW web časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14230/18:00101331
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky péče o seniory; placená péče; vztah pečovatelky a klienta; role pečovatelky
Klíčová slova anglicky elder care; paid care; caring relations; role of care worker
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 5. 11. 2018 15:37.
Anotace
Otázka péče o seniory se stává jedním ze společenských témat. Demografické proměny české společnosti přinášejí také zde do popředí otázku "Kdo se postará?". Cílem této stati je poskytnout vhled do privátního sektoru péče o seniory a odpovědět na následující otázky: Jak chápou pečovatelky o seniory svou roli? Jak chápou péči, kterou poskytují? Naším cílem zde je sledovat poskytování péče z perspektivy těch, které tuto péči poskytují. Chceme tímto zprostředkovat povahu terénní pečovatelské péče jako poměrně nové služby v oblasti sociálních služeb, to vše formou etnografické reflexe. Zaměříme se na denní rutinu terénních pečovatelek, specifika této činnosti z perstpektivy poskytované služby, z hlediska vztahu mezi klienty a pečovatelkami a také očima zúčastněného pozorovatele. Náš text vychází z etnografického výzkumu, který zahrnoval zúčastněné pozorování a neformální rozhovory s pečovatelkami i pečujícími.
Anotace anglicky
Elder care becomes one of the current social and politic issues. The demographic changes in the Czech society put forward the question "Who will care?". The aim of this article is to investigate the private sector with social elder care. We want to answer following questions: How do the care workers understand their role? How do they make sense of the care they provide? Our aim is to explore the provision of the elder care from the perspective of care workers. We effort to mediate the nature of the daily social elder care. We draw upon the ethnigraphic research that included the participant observation and non-formal interviews with care workers and care recievers.
Návaznosti
GA15-03156S, projekt VaVNázev: Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Investor: Grantová agentura ČR, Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 19:40