NOVÁK, Michal, Štěpán KŘEHLÍK and Irina CRISTEA. Cyclicity in EL-hypergroups. Symmetry. Basel: MDPI, 2018, vol. 10, No 11, p. 1-13. ISSN 2073-8994. doi:10.3390/sym10110611.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cyclicity in EL-hypergroups
Name in Czech Cyklicita v EL-hypergrupách
Authors NOVÁK, Michal (203 Czech Republic, guarantor), Štěpán KŘEHLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Irina CRISTEA (705 Slovenia).
Edition Symmetry, Basel, MDPI, 2018, 2073-8994.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Full Text
Impact factor Impact factor: 2.143
RIV identification code RIV/00216224:14560/18:00104417
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.3390/sym10110611
UT WoS 000451165100078
Keywords (in Czech) cyklická grupa; cyklická hypergrupa; EL-hyperstruktury; kvaziuspořádání
Keywords in English cyclic group; cyclic hypergroup; EL-hyperstructure; preorder
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 13. 3. 2020 16:58.
Abstract
In the algebra of single-valued structures, cyclicity is one of the fundamental properties of groups. Therefore, it is natural to study it also in the algebra of multivalued structures (algebraic hyperstructure theory). However, when one considers the nature of generalizing this property, at least two (or rather three) approaches seem natural. Historically, all of these had been introduced and studied by 1990. However, since most of the results had originally been published in journals without proper international impact and later—without the possibility to include proper background and context-synthetized in books, the current way of treating the concept of cyclicity in the algebraic hyperstructure theory is often rather confusing. Therefore, we start our paper with a rather long introduction giving an overview and motivation of existing approaches to the cyclicity in algebraic hyperstructures. In the second part of our paper, we relate these to EL-hyperstructures, a broad class of algebraic hyperstructures constructed from (pre)ordered (semi)groups, which were defined and started to be studied much later than sources discussed in the introduction were published.
Abstract (in Czech)
V algebře jednoznačných struktur je cyklicita jednou z význačných vlastností grup. Proto je zajímavé studovat ji také v algebře mnohoznačných struktur, tj. algebraické teorii hyperstruktur. Nicméně, pokud uvážíme možnosti zobecnění cyklicity, je zřejmé, že přirozené jsou dva (nebo spíše tři) přístupy. Historicky byly všechny studovány již před rokem 1990. Většina těchto výsledků však byla publikována v časopisech bez patřičného ohlasu a jejich shrnutí poté bylo bez patřičného kontextu zařazeno do některých monografií, odkud je nyní přebíráno často ve zkreslené podobě. Proto svůj článek začínáme poněkud delším úvodem, který si klade za cíl zasadit studovanou problematiku do patřičného kontextu a uvést motivaci jednotlivých přístupů. Ve druhé části článku se poté věnujeme cyklicitě v EL-hypergrupách, tj. široké třídě hyperstruktur, která byla definována mnoho let poté, co byly publikovány články zmiňované v úvodu.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:02