BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ a Ivan PRCHLÍK. Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe
Název česky Roma aeterna MMXVIII: Ovidiův druhý život v kultuře střední Evropy
Autoři BAŽIL, Martin (203 Česká republika, garant), Marie OKÁČOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Ivan PRCHLÍK.
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/18:00104532
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky Ovidius; recepce; střední evropa; literatura; výtvarné umění
Klíčová slova anglicky Ovid; reception; Central Europe; literature; visual arts
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 17. 4. 2019 14:11.
Anotace
The international workshop "Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe" was organized by the Institute of Greek and Latin Studies of the Faculty of Arts of Charles University and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, in cooperation with the Masaryk University Language Centre. This two-day colloquium, held on the occasion of the 2000th anniversary of Ovid´s death in exile, was devoted to the reception of his work in the broad context of Central European culture, especially in literature and visual arts. Twelve papers were presented by scholars from the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, and Italy.
Anotace česky
Mezinárodní workshop "Roma aeterna MMXVIII: Ovidiův druhý život v kultuře střední Evropy" pořádal Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity a Filosofický ústav Akademie věd České republiky, ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Toto dvoudenní kolokvium, konané u příležitosti dvoutisícího výročí Ovidiova úmrtí v exilu, bylo věnováno recepci jeho díla v různých oblastech středoevropské kultury, zejm. v literatuře a výtvarném umění. Na fóru zaznělo dvanáct příspěvků od badatelů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Itálie.
VytisknoutZobrazeno: 29. 7. 2021 14:35