DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit.
Name in Czech Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit.
Name (in English) Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.
Authors DRESLER, Petr.
Edition 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu, 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) raný středověk; Velká Morava; Pohansko; archeologie; výzkum; projekty
Keywords in English early Middle Ages; The Great Moravia; Pohansko; archeology; research; projects
Tags Archaeology, central place, conference, Early Middle Ages, excavation, Great Moravia, Pohansko near Břeclav
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Changed: 22/11/2018 08:38.
Links
MUNI/A/0734/2017, internal MU codeName: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VII
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18/6/2021 17:45