ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9021-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy
Název anglicky Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia
Autoři ŠLANCAROVÁ, Věra.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Munishop Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity/Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
ISBN 978-80-210-9021-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 24. 3. 2020 09:57.
Anotace
Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polokulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15. století, s možnými časovými přesahy do staršího i mladšího období. Hlavní část práce tvoří katalog předmětů, které jsou kresebně nebo fotograficky dokumentovány a detailně popsány. Katalog je v plném znění publikovaný elektronicky v Digitální knihovně FF MU. V analytické části práce jsou šperky zhodnoceny z hlediska typologie a morfologie, včetně komparace s nálezy z jiných lokalit a jsou zasazeny do dobového kontextu ve smyslu funkčním, estetickém i symbolickém.
Anotace anglicky
The present work represents the first comprehensive survey of medieval jewellery located in museum depositories, galleries and archaeological institutions of South Moravia. Into the collection, the author has included items from 79 localities: 45 urban towns, 11 castles and 23 other locations (current and former villages and cultural sites). The selection has been limited to the High Middle Ages, i.e. mainly to the 13th–15th centuries, possibly extending into older and younger periods. The core of the work is comprised of a catalogue of objects with drawings or photographic documentation accompanied by detailed descriptions. The catalogue of finds is fully available in electronic form in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In the analytical part of the thesis, the objects are evaluated in terms of typology and morphology, including comparisons with finds from other locations. This allows the jewellery to be set in contemporaneous context in terms of its functional, aesthetic and symbolic significance.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2024 23:51