LU, Jinjin a Paul THROSSELL. University students’ preferences and experience: Is there a role for the CLCOEL? Cogent Education. Taylor and Francis, 2018, roč. 5, č. 1, s. 1-13. ISSN 2331-186X. doi:10.1080/2331186X.2018.1542953.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název University students’ preferences and experience: Is there a role for the CLCOEL?
Název česky Preference a zkušenosti vysokoškolských studentů: Má CLCOEL nějakou roli?
Autoři LU, Jinjin (156 Čína, garant, domácí) a Paul THROSSELL (826 Velká Británie).
Vydání Cogent Education, Taylor and Francis, 2018, 2331-186X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Norsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00104622
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2018.1542953
UT WoS 000449087300001
Klíčová slova česky preference; vyučování a učení angličtině jako cizímu jazyku; model CLCOEL
Klíčová slova anglicky preference;EFL teaching and learning; CLCOEL model
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 15. 11. 2019 10:48.
Anotace
Despite the development of English teaching pedagogies in schools and universities, many concerns are raised regarding the tensions between teachers’ practices and effectiveness of students’ learning have on students’ academic achievements. The aim of this study is to explore university students’ preferences and experiences in English learning and teaching process. Based on their preferences and experiences, an innovative concept model of the Communicative Language Community of English Learners “CLCOEL” was introduced for the benefit of learners in both real learning environment and virtual environment. The findings not only provide recommendations for policy decision makers and practice in China but also for those who are teaching and learning English with Confucian-heritage cultural backgrounds in a similar context.
Anotace česky
Navzdory vývoji ve výuce angličtiny na školách a univerzitách se objevuje řada obav spojených s disbalancí mezi praktikami učitelů a efektivnosti učení z hlediska výsledků studentů. Cílem této studie je prozkoumat preference a zkušenosti vysokoškolských studentů týkající se procesu učení a vyučování angličtině. Využito přitom bylo kvantitativní metodologie (dotazníkové šetření). Ze zjištěných preferencí a zkušeností studentů vychází představovaný inovativní koncepční model komunikační jazykové komunity studentů angličtiny "CLCOEL", který může být prospěšný pro studenty jak v reálném, tak ve virtuálním učebním prostředí. Na základě zjištění jsou navrhována doporučení nejen pro vzdělávací politiku a praxi v Číně, ale také pro ty, kteří vyučují a učí se angličtině v podobném kulturním kontextu (konfuciánského dědictví).
Návaznosti
EF16_027/0008360, projekt VaVNázev: Postdoc@MUNI
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 15:07