LU, Jinjin and Paul THROSSELL. University students’ preferences and experience: Is there a role for the CLCOEL? Cogent Education. Taylor and Francis, 2018, vol. 5, No 1, p. 1-13. ISSN 2331-186X. doi:10.1080/2331186X.2018.1542953.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name University students’ preferences and experience: Is there a role for the CLCOEL?
Name in Czech Preference a zkušenosti vysokoškolských studentů: Má CLCOEL nějakou roli?
Authors LU, Jinjin (156 China, guarantor, belonging to the institution) and Paul THROSSELL (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
Edition Cogent Education, Taylor and Francis, 2018, 2331-186X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Norway
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/18:00104622
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2018.1542953
UT WoS 000449087300001
Keywords (in Czech) preference; vyučování a učení angličtině jako cizímu jazyku; model CLCOEL
Keywords in English preference;EFL teaching and learning; CLCOEL model
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 15. 11. 2019 10:48.
Abstract
Despite the development of English teaching pedagogies in schools and universities, many concerns are raised regarding the tensions between teachers’ practices and effectiveness of students’ learning have on students’ academic achievements. The aim of this study is to explore university students’ preferences and experiences in English learning and teaching process. Based on their preferences and experiences, an innovative concept model of the Communicative Language Community of English Learners “CLCOEL” was introduced for the benefit of learners in both real learning environment and virtual environment. The findings not only provide recommendations for policy decision makers and practice in China but also for those who are teaching and learning English with Confucian-heritage cultural backgrounds in a similar context.
Abstract (in Czech)
Navzdory vývoji ve výuce angličtiny na školách a univerzitách se objevuje řada obav spojených s disbalancí mezi praktikami učitelů a efektivnosti učení z hlediska výsledků studentů. Cílem této studie je prozkoumat preference a zkušenosti vysokoškolských studentů týkající se procesu učení a vyučování angličtině. Využito přitom bylo kvantitativní metodologie (dotazníkové šetření). Ze zjištěných preferencí a zkušeností studentů vychází představovaný inovativní koncepční model komunikační jazykové komunity studentů angličtiny "CLCOEL", který může být prospěšný pro studenty jak v reálném, tak ve virtuálním učebním prostředí. Na základě zjištění jsou navrhována doporučení nejen pro vzdělávací politiku a praxi v Číně, ale také pro ty, kteří vyučují a učí se angličtině v podobném kulturním kontextu (konfuciánského dědictví).
Links
EF16_027/0008360, research and development projectName: Postdoc@MUNI
PrintDisplayed: 19. 8. 2022 02:03