Informační systém MU
VONKOVÁ, Erika and Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948 (Jan Patočka at the Faculty of Eduacation of Masaryk University in Brno in the years 1946-1948). Online. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 6-11. ISBN 978-80-210-8958-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948
Name in Czech Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948
Name (in English) Jan Patočka at the Faculty of Eduacation of Masaryk University in Brno in the years 1946-1948
Authors VONKOVÁ, Erika and Jiří VÍTEK.
Edition 1. vydání. Brno, Jan Patočka a naše doba, p. 6-11, 6 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8958-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018
Keywords (in Czech) Jan Patočka, Pedagogická fakulta Masarykovy univertity, Brno
Keywords in English Jan Patočka, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
Tags Jan Patočka, Pedagogická fakulta MU, philosophy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12/4/2019 10:26.
Abstract
Příspěvek představuje Patočkovo čtyřsemestrální učitelské působení na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně v letech 1946-1948. Pedagogická mise Jana Patočky je na Pedagogické fakultě MU chápána doposud jako jeden ze základních kamenů, na nichž byla v roce 1946 samotná fakulta poskytující vysokoškolské vzdělávání učitelům „postavena“. Struktura fakulty v době jejího založení byla vybudována na seminářích. Jedním z nich byl i seminář filosofie, na nějž byl povolán soukromý doc. Jan Patočka z FF UK. Tak se stal Jan Patočka prvním „učitelem filosofie“ na PdF MU.
Abstract (in English)
The text describes one of these missions – his four-semester long term at the Faculty of Education of Masaryk University in Brno in 1946-1948. The pedagogical mission of Jan Patočka is considered at the Faculty of Education as one of the cornerstones, on which the faculty providing academic education to teachers, was built in 1946. The system of the faculty was based on seminars at the time of its foundation. One of them was the philosophical seminar for which Jan Patočka was called upon from the Faculty of Arts of Charles University in Prague. As such, Jan Patočka became the first “philosophy teacher“ at the Faculty of Education of Masaryk University.
Displayed: 15/7/2024 19:18