HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ and Bohumíra LAZAROVÁ. Využívání služeb kariérového poradenství a jeho souvislost s kariérovou adaptabilitou žáků (Use of career guidance services and its relation to career adaptability of students). In Evropská konference “Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti”, Hradec Králové 23.–24. 11. 2018. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využívání služeb kariérového poradenství a jeho souvislost s kariérovou adaptabilitou žáků
Name (in English) Use of career guidance services and its relation to career adaptability of students
Authors HLAĎO, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Bohumíra LAZAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Evropská konference “Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti”, Hradec Králové 23.–24. 11. 2018, 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00101378
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) kariérové poradenství; kariérová adaptabilita
Keywords in English career guidance; career adaptability
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 12. 4. 2019 08:45.
Abstract
Kariérové rozhodování není jednorázovým aktem, ale dlouhodobým procesem s nejasnými hranicemi, který je spojen s řadou potenciálně náročných aspektů. Příspěvek přináší empiricky podložené poznatky o vztahu mezi využíváním služeb kariérového poradenství žáky středních škol a jejich kariérovou adaptabilitou. Tento příspěvek přináší poznatky, které zaplňují mezeru v poznání o kariérovém rozvoji českých absolventů středních škol.
Abstract (in English)
Career decision which students at upper-secondary schools have to make is not an irreversible act, but long-term process with unclear boundaries and involving a number of potentially difficult aspects. The paper brings empirically supported findings focused on relationships between use of career guidance services by upper secondary school students and their career adaptability. Thus, this paper fill an existing gap in knowledge regarding the career development of Czech upper-secondary school graduates
Links
GA18-07537S, research and development projectName: Kariérová adaptabilita absolventů odborných vyšších sekundárních škol v období přechodu ze školy do práce
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 12:16