RADVAN, Michal. Příjmy ze závislé a samostatné činnosti (Incomes from Independent and Business Activities). In Radvan, Czudek, Čejková, Liška, Lišková, Marethová, Nevečeřalová, Škop. Přímé daně a jejich správa v judikatuře. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. p. 13-28. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. ISBN 978-80-210-9084-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příjmy ze závislé a samostatné činnosti
Name in Czech Příjmy ze závislé a samostatné činnosti
Name (in English) Incomes from Independent and Business Activities
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, p. 13-28, 16 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Open access fakulty
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00104657
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9084-2
Keywords (in Czech) daň z příjmů fyzických osob; předmět daně
Keywords in English personal income tax; object of taxation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 3. 4. 2019 13:50.
Abstract
Tato kapitola si klade za cíl vyjasnit rozdíly mezi předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé a ze samostatné činnosti. Vychází z hypotézy, že dosavadní judikatura správních soudů je chybná, neboť nereflektuje dostatečně obsah vztahů mezi subjekty, resp. jej nepřesně interpretuje, čímž dochází k nastolování nejen daňové nerovnosti mezi subjekty vykonávajícímu stejnou činnost.
Abstract (in English)
This chapter aims to clarify the differences between the object of personal income tax from dependent and selfbusiness activities. It is based on the hypothesis that the existing case law of the administrative courts is wrong as it does not reflect sufficiently the content of the relations between the subjects, respectively it interprets it inaccurately, thus introducing not only tax inequalities between entities performing the same activity.
Links
MUNI/A/1017/2017, interní kód MUName: Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře II (Acronym: PriDJudII)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Radvan_Prime_dane__1_.pdf   File version Georgala, P. 3. 4. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 3. 4. 2019 13:50, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Radvan_Prime_dane__1_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,1 MB
Hash md5
603cea99fcbfb4e17b1f1be92ddb24ef
Uploaded/Created
Wed 3. 4. 2019 13:50

Radvan_Prime_dane__1_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1472758/Radvan_Prime_dane__1_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
664,3 KB
Hash md5
26c19bcf1f66c64e504968c277e339b1
Uploaded/Created
Wed 3. 4. 2019 14:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 18:24