VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů. Daruvar: Novinsko izdavačka ustanova Jednota Daruvar, 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů
Název česky Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů
Název anglicky Current problems of present-day Czech, especially of orthography – through the eyes of students
Autoři VOJTOVÁ, Jarmila.
Vydání Daruvar, 2018.
Nakladatel Novinsko izdavačka ustanova Jednota Daruvar
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky český pravopis, jazyková kultura, vývojové tendence české kodifikace, současná čeština
Klíčová slova anglicky Czech orthography, cultivation of language, developmental tendencies of Czech codification, present-day Czech
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 11. 1. 2020 21:34.
Anotace
Příspěvek předkládá námět pro vyučující, jak vzbudit u studentů zájem o kultivovaný jazykový projev: zaměřuje se na aktuální problémy ortografické normy a vývojové tendence kodifikace a vyvrací některé pověry a nepravdy týkající se pravopisu a současného užívání češtiny. Všímá si jazykových novot, sleduje prohřešky proti spisovné češtině i pravopisné normě v textech, kterým dodržování kodifikovaných podob náleží, a upozorňuje na vyjadřovací balast, jazykové manipulace apod. Vše je doloženo autentickými ukázkami pravopisných/jazykových nedostatků z různých typů textu.
Anotace anglicky
The contribution presents a suggestion for teachers to arouse interest of students in cultivated language communication: the focus is on current problems of orthographical norm and developmental tendencies of codification, defeating some superstitions and untruths relating to orthography and current Czech usage. Attention is paid to new phenomena in language, following mistakes in Standard Czech and orthographical norm in texts where the codified form is required and calls attention to excessive means of expression, manipulation through language etc. Everything is supported by authentic examples of orthographical/language errors in various kinds of texts.
Návaznosti
MUNI/A/0862/2017, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2018
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 19:00