VINKLER, Pavel and Josef KRAUS. Bezpečnost dodávek základní výzbroje a výstroje AČR : role domácího obranného průmyslu (Securing the Supplies of Basic Arms and Equipment of the Czech Army : The Role of domestic Defence Industry). Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2018, vol. 27, No 4, p. 120-133. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.27.2018.04.120-133.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bezpečnost dodávek základní výzbroje a výstroje AČR : role domácího obranného průmyslu
Name (in English) Securing the Supplies of Basic Arms and Equipment of the Czech Army : The Role of domestic Defence Industry
Authors VINKLER, Pavel (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef KRAUS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vojenské rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany ČR, 2018, 1210-3292.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW článek
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00104717
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/2336-2995.27.2018.04.120-133
UT WoS 000610603100008
Keywords (in Czech) Zbrojní průmysl; Obranná politika; Armáda České republiky; Obranná strategie; Strategické dokumenty
Keywords in English Arms Industry; Defense Policy; Army of the Czech Republic; Defense Strategy; Strategic Concepts
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 25. 2. 2021 09:24.
Abstract
Tento text se zaměřuje na český obranný průmysl a jeho roli v obranné politice České republiky. Základním cílem článku je krátké představení možností českého obraného průmyslu, přičemž hlavní zaměření vede ke zjištění, zda a jakým způsobem je schopen pokrýt poptávku po základní výzbroji a výstroji. Zkoumány jsou základní položky, které jsou potřeba pro bojeschopnost vojáků v poli a zároveň schopnost je vyvinout, vyrobit a distribuovat na českém území.
Abstract (in English)
This article deals with the Czech defence industry and its role in the defense policy of the Czech Republic. The basic goal of the text is a short introduction to abilities of the Czech defence industry and answering the question if and how it is able to fulfil the demand of the Czech defence sector for an armament and a military gear. Basic items needed for a military capability of soldiers on a field and the ability to develop and produce them at the Czech territory is mainly examined.
Links
MUNI/A/0850/2017, interní kód MUName: Aktuální problémy politologického výzkumu IV.
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 10:41