SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA and Tomáš VODIČKA. Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek (Effects difference of strength and combined training on selected strength parameters in tde elderly women). In Kondičný tréning v roku 2018. První. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2018. p. 356-363. ISBN 978-80-8141-196-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek
Name (in English) Effects difference of strength and combined training on selected strength parameters in tde elderly women
Authors SVOBODOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin SEBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš VODIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition První. Banská Bystrica, Kondičný tréning v roku 2018, p. 356-363, 8 pp. 2018.
Publisher DALI-BB, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30306 Sport and fitness sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-8141-196-0
Keywords (in Czech) flexory kolenního kloubu; extenzory kolenního kloubu; senior; síla; stárnutí
Keywords in English knee flexors; knee extensions; senior; strength; aging
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D., učo 102394. Changed: 17/7/2022 11:24.
Abstract
V předložené studii jsme chtěli porovnat efekt dvou různých typů tréninků na vybrané silové parametry u seniorské populace žen. Zajímala nás síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu, tak jejich vzájemný poměr. Provedli jsme osmitýdenní intervenční tréninkový program. Studie zahrnovala 30 žen (průměrný věk 68,5 let). Ženy byly rozděleny do dvou skupin, sílové a kombinované. Diagnostika sledovaných parametrů proběhla před zahájením intervenčního programu a po jeho ukončení. Sledovanými parametry efektu intervenčních programů byly: Izokinetická síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu. Závěrem lze říci, že oba intervenční programy měly na zkoumané ženy pozitivní vliv, silový trénink byl mírně efektivnější. Z hlediska kloubní stability jsme zaznamenali lepší výsledek u silové skupiny u dominantní nohy. U kombinované skupiny se zmenšily rozdíly mezi extenzory obou nohou a flexory obou nohou.
Abstract (in English)
In the presented study, we wanted to compare the effect of two different types of training on the selected strength parameters in the senior female population. We were interested in the strength of knee flexors and extensions, as well as their mutual relationship. We conducted 8 - week intervention training program in elderly women. The study involved 30 women (mean age 68,5 yr). They were divided into two groups, strength and combined. The diagnosis of the monitored parameters took place before and after the end of the intervention program. The observed parameters of the effect of intervention programs were: isokinetic strength of knee flexors and extensions. In conclusion, both intervention programs had a positive effect on the examined women, strength training was slightly more effective. From a point of view of joint stability, we have seen a better result in the strength group of the dominant leg. The combined group reduced the differences between right and left leg extensors and right and left leg flexors.
Links
MUNI/A/1294/2017, interní kód MUName: Komparace efektu odporového, proprioceptivního a kombinovaného tréninku na ukazatele síly, rovnováhy a vybrané biochemické ukazatele u seniorů. (Acronym: Komparace typů tréninků u seniorů)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29/1/2023 04:22