ZAPLETALOVÁ, Dana. Drobný příspěvek k nejstarší břevnovské sfragistice. (The Study about the oldest Sigillography of Břevnov Monastery.). Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2018, vol. 31, p. 261-268, 7 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Drobný příspěvek k nejstarší břevnovské sfragistice.
Name in Czech Drobný příspěvek k nejstarší břevnovské sfragistice.
Name (in English) The Study about the oldest Sigillography of Břevnov Monastery.
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno, Archiv města Brna, 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Břevnov, klášter, sfragistika, raný středověk
Keywords in English Břevnov, monastery, early medieval period, sigillograpghy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 17:28.
Abstract
Editor I. svazku českého diplomatáře Gustav Friedrich sice věděl o existenci listiny waldsasského opata Daniela, považoval ji však za deperditum. Opis jejího textu však později nalezl v klášterním kopiáři Bedřich Mendl. Opat Daniel jí stvrdil koupi pozemků u Přívlak na Žatecku od břevnovského opata Jindřicha, uskutečněnou se souhlasem břevnovského konventu. Listina byla podle koroborace opatřena pečetí sv. Vojtěcha a také opatovou pečetí. Obsahuje tedy přehlédnutou indicii pro rané počátky užívání pečeti v břevnovském klášteře. Ty spadají do doby úřadu opata Jindřicha, pravděpodobně do 80. let 12. století.
Abstract (in English)
Although the editor of the first volume of Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae Gustav Friedrich knew about the existence of the deed of Waldsassen Abbot Daniel, he considered it a deperditum. However, Bedřich Mendl later found a copy of its text in the monastery cartulary. Abbot Daniel confirmed in it the purchase of land near Přívlaky in the Žatec region from the Břevnov Monastery Abbot Jindřich, carried out with the agreement of the Břevnov Monastery. The deed was provided with the seal of St. Adalbert of Prague and the seal of the abbot, according to the corroboration. It therefore contains overlooked evidence of the early use of seals in the Břevnov Monastery. This dates back to the period of the office of Abbot Jindřich, i.e. probably the 1180’s.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
bmd31_14_zapletalova.pdf   File version Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 15:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Attributes
 

bmd31_14_zapletalova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
143,1 KB
Hash md5
998ab61f7e1ea82db36513693a2d85cc
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 15:57

bmd31_14_zapletalova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1475616/bmd31_14_zapletalova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,8 KB
Hash md5
bfbe2ad0224f130661f6a4677969b471
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 02:33