RYCHTECKÝ, Antonín and Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika školní tělesné výchovy
Authors RYCHTECKÝ, Antonín and Ludmila FIALOVÁ.
Edition 2. přeprac. vyd. Praha, 171 s. 1998.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 8071846597
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/9/2021 04:44.
PrintDisplayed: 26/9/2021 09:44