BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava. Slovensko a Nemecko : partneri v oblasti obrany a bezpečnosti (Slovakia and Germany : partners in defence and security area). Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2018, vol. 27, No 4, p. 64-77. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.27.2018.04.064-077.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovensko a Nemecko : partneri v oblasti obrany a bezpečnosti
Name (in English) Slovakia and Germany : partners in defence and security area
Authors BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vojenské rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany ČR, 2018, 1210-3292.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00101414
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/2336-2995.27.2018.04.064-077
UT WoS 000610603100005
Keywords (in Czech) NATO; spolecna bezpecnostni a obranna politika; stala strukturovana spoluprace; battlegroups
Keywords in English NATO; Common Security and Defence Policy; Permanent Structured Cooperation; Battlegroups
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 25. 2. 2021 09:08.
Abstract
Predložený článok približuje priority slovenskej a nemeckej bezpečnostnej a zahraničnej politiky s dôrazom na ich úlohu v NATO a pri formovaní spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Cieľom článku je zhodnotiť potenciál a možnosti intenzívnejšej kooperácie medzi Slovenskom a Nemeckom v obrannej a bezpečnostnej oblasti tak v transatlantických, ako aj európskych štruktúrach. Článok skúma, do akej miery nové projekty a iniciatívy NATO a EÚ, medzi ktoré možno zaradiť spoločné nasadenie v out of area misiách, formovanie bojových skupín, koncept Framework Nations alebo novo zahájený projekt Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), rozširujú priestor pre spoluprácu Nemecka a Slovenska a možnosti pre oba štáty aktívnejšie sa angažovať v procese prehlbovania európskej obrannej politiky a zabezpečovania európskej a medzinárodnej bezpečnosti i stability.
Abstract (in English)
The paper analyses goals of the Slovak and German foreign and security policy focused on their role in NATO as well as on the role by forming European security and defence policy. The paper deals with potential and opportunities for more intensive and effective cooperation between Slovakia and Germany regarding their security and defence policy orientation. It finds out that there are some important NATO and EU projects and initiatives, such as “out of area” missions engagement, battle groups building, Framework Nations Concept or a new announced project Permanent Structured Cooperation (PESCO) to be used in the deepening process of Slovak-German security and defence relations.
Links
GA17-12243S, research and development projectName: Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu? (Acronym: NVO)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 06:33