PLESKALOVÁ, Jana and Jarmila VOJTOVÁ. Bohuslav Balbín a jeho výklady vlastních jmen (Bohuslav Balbín and his explanations of proper names). In Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, vydavatelství , s. r. o., 2018. p. 119-134, 449, 18 pp. ISBN 978-80-7577-698-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bohuslav Balbín a jeho výklady vlastních jmen
Name (in English) Bohuslav Balbín and his explanations of proper names
Authors PLESKALOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jarmila VOJTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern, p. 119-134, 449, 18 pp. 2018.
Publisher Host, vydavatelství , s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00104890
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7577-698-3
Keywords (in Czech) Bohuslav Balbín; Miscellanea historica regni Bohemiae; Pavel Stránský; Respublica Bojema; České země; toponyma; etymologie
Keywords in English Bohuslav Balbín; Miscellanea historica regni Bohemiae; Pavel Stránský; Respublica Bojema; Czech lands; toponyms; etymology
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Changed: 18/12/2018 11:53.
Abstract
Příspěvek představuje B. Balbína z pohledu generací 20. a 21. století a poté se soustřeďuje na Balbínův vztah k tehdejším výkladům proprií. Z rozboru vybraných částí jeho vlastivědné encyklopedie Miscellanea historica regni Bohemiae vyplynulo, že výkladů jmen využíval většinou k potvrzení uváděných faktů (město Písek nazvané podle zlatonosného písku, který byl na březích Otavy promýván). Sám se o výklad jmen nepokoušel, přebíral je z jiných pramenů, ale stavěl se k nim kriticky. Např. odmítá nahodilé segmentace jména Litoměřice = líto mi tý měřice (měřice ´poplatek dávaný za mletí´). Pro svůj kritický postoj k nevědeckým, ale tehdy běžným výkladům si zaslouží významné místo v dějinách onomastiky.
Abstract (in English)
The contribution presents a view of B. Balbín from the perspective of 20th and 21st century generations and then focuses of Balbín’ relationship to explanations of proper names during the period dealt with. The analysis of selected parts of his geographical encyclopaedia Miscellanea historica regni Bohemiae proved that he used explanations of names to confirm the given facts (the town of Písek - “sand” - named after the sand bringing gold and washed on the banks of Otava river). He did not attempt at giving explanations of his own, taking them from other sources, but judging them critically. For example, he refuses incidental segmentations of the name Litoměřice = líto mi tý měřice (měřice “a fee for grinding”). For his critical approach to explanations that were non-scholarly, but common at those times, he deserves a prominent place in the history of onomastics
Links
MUNI/A/0862/2017, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2018
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25/2/2021 15:42